KID

Formålet med dokumenter med central investorinformation "KID" er at oplyse detailinvestorer om de tilbudte produkters karakter og risici ved at give en beskrivelse af et investeringsprodukt i et nøjagtigt, faktuelt og standardiseret dokument.

CFD Forex KID

CFD Commodities KID

CFD Indices KID

CFD Equities KID

CFD Crypto KID